วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มกอล์ฟมิตรสัมพันธ์

กลุ่มกอล์ฟมิตรสัมพันธ์
เป็นการรวมตัวกันของนักกอล์ฟสมัครเล่น ที่จัดกิจกรรมออกรอบกันทุกสัปดาห์ และมีการสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน.....